Modernizacja / odnowienie korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim