Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Makowskiego w 2021 roku