Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych zgłoszeniem