Budżet 2021

 
UCHWAŁA NR XXIV/173/20 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2021-2024 
 
UCHWAŁA Nr XXIV/174/20 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2021 rok
 
UCHWAŁA Nr XXV/188/20 RADY POWIATU W MAKOWIEMAZOWIECKIM z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2021 rok 
 
UCHWAŁA Nr 259/20 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. 
 
UCHWAŁA zarządu w sprawie projektu.
 
Uzasadnienie do budżetu powiatu makowskiego na rok 2021.
 
Projekt uchwały RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2021 rok. 
 
Załącznik 1 -8 budżet 2021.
 
 
Uchwała Nr Os.399.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Rychlik Paweł
(2020-11-17 09:47:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Drwęcka Małgorzata
(2021-01-13 13:53:01)