Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Makowskiego na 2017 rok oraz spłatę

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2017-07-24 15:53:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawłowski Jerzy
(2017-07-27 12:04:47)