Sekretarz Powiatu Makowskiego

Funkcję Sekretarza Powiatu Makowskiego sprawuje - Maria Szczepanek
Telefon:

Tel. (29) 7173674, pokój 22.

Sekretarz nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

Wydział Organizacyjny

Do zadań sekretarza powiatu należy w szczególności:
 
1)     czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie,
2)     koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych,
3)     nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
4)     koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
5)     zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa,
6)     nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków Starostwa,
7)     wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę,
8)     nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Starostwie.
 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-06-11 14:00:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Moczulak Andrzej
(2011-01-11 08:21:51)