Rejestr zmian dla serwisu www.bip2.powiat-makowski.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
ZARZĄDZENIE Nr 62/2021 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim w związku z wystąpieniem stanu epidemii plik 2021-12-17 14:26:16 UTWORZENIE
Zarządzenie NR 61/2021 Starosty Makowskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji plik 2021-12-17 14:25:35 UTWORZENIE
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Makowskiego na 2021 rok dokument HTML 2021-12-17 13:54:31 MODYFIKACJA
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Makowskiego na 2021 rok z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych oraz spłatę przypadających na 2021 rok wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów element menu 2021-12-17 13:54:31 MODYFIKACJA
Wybór Oferty plik 2021-12-17 13:53:36 UTWORZENIE
Informacja o dokonaniu zgłoszenia - podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o poj. 4,85m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego element menu 2021-12-16 15:18:15 UTWORZENIE
AB.6740.4.68.2021 element menu 2021-12-16 15:15:34 UTWORZENIE
Informacja o dokonaniu zgłoszenia - podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego element menu 2021-12-16 15:13:15 UTWORZENIE
AB.6740.4.67.2021 element menu 2021-12-16 15:11:19 UTWORZENIE
AB.6740.4.53.2021 element menu 2021-12-16 15:09:35 MODYFIKACJA
Informacja o dokonaniu zgłoszenia - podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o poj. 4,85m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego plik 2021-12-16 15:08:47 UTWORZENIE
Informacja o dokonaniu zgłoszenia - podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego plik 2021-12-16 15:05:59 UTWORZENIE
14.12.2021 element menu 2021-12-16 14:36:00 MODYFIKACJA
14.12.2021 element menu 2021-12-16 13:50:07 MODYFIKACJA
14.12.2021 element menu 2021-12-16 13:49:37 UTWORZENIE