Rejestr zmian dla serwisu www.bip2.powiat-makowski.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
brak danych dokument HTML 2022-02-25 08:11:45 UTWORZENIE
Wykaz mienia Skarbu Państwa przeznaczonego do zbycia w formie darowizny element menu 2022-02-25 08:05:23 MODYFIKACJA
plan pracy rady.doc plik 2022-02-23 21:24:10 MODYFIKACJA
old plik 2022-02-23 19:24:42 USUNIĘCIE
Zrzut ekranu 2022-02-19 204515.png plik 2022-02-23 19:24:42 USUNIĘCIE
tutaj dane plik 2022-02-23 19:23:44 UTWORZENIE
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej we wsi Bazar gmina Szelków, woj. mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13, o ogólnej powierzchni 6,4900 ha dla której ogłoszono wykaz z dnia 03.07.2014 element menu 2022-02-23 09:43:42 MODYFIKACJA
Wykaz mienia Skarbu Państwa przeznaczonego do zbycia w formie darowizny element menu 2022-02-23 09:35:02 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej we wsi Bazar gmina Szelków, woj. mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13, o ogólnej powierzchni 6,4900 ha dla której ogłoszono wykaz z dnia 03.07.2014 element menu 2022-02-23 09:34:55 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 64/2021 Starosty Makowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krasnosielc plik 2021-12-30 15:28:33 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 65/2021 Starosty Makowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Płoniawy - Bramura plik 2021-12-30 15:28:11 MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE NR 67/2021 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości plik 2021-12-30 15:27:38 UTWORZENIE
ZARZĄDZENIE NR 66/2021 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim plik 2021-12-30 15:26:59 UTWORZENIE
Zapytanie radnego z dnia 30.12.2021 w sprawie wykonania nawierzchi asfaltowej na drodze nr 213W na odcinku od drogi woj. nr 626 do m. Krzyżewo Borowe plik 2021-12-30 15:16:20 UTWORZENIE
Zapytanie radnego z dnia 30.12.2021 roku w sprawie planu zaciągnięcia kredytu w 2022 roku plik 2021-12-30 15:13:42 UTWORZENIE