☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Druki oświadczeń

  • radnego powiatu
    • pdf
    • rtf
  • członka zarządu, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
    • pdf
    • rtf

Podstawę prawną oświadczenia o stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym”, składanego przez radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty stanowi art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806).
Oświadczenia majątkowe - wzór formularza oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283).
Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, z wyłączeniem informacji dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości, stosownie do art. 25d ustawy o samorządzie powiatowym.  

 

W celu odczytania dokumentów w formacie pdf, na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader. Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem: Adobe Reader

Wytworzył:
Udostępnił:
Moczulak Andrzej
(2008-04-16 09:14:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Rychlik Paweł
(2018-03-02 09:13:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1777807