☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa drogi powiatowej nr 28 329 Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZJĄCEJ 60.000 euro

 

  1.

Zamawiający

pełna nazwa zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych

 kod miejscowość , województwo :

06-200 Maków Mazowiecki, woj. Mazowieckie

ulica nr domu, nr pokoju:

ul. Krótka 3

numer tel.  029 71 71 522 , 029 71 73 040 , fax  029 71 71 522

 

   2.

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego – Przebudowa drogi powiatowej nr 28 329 Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska od km 12+950 do km 14+150 (od skrzyżowania z drogą gminną do m. Raki) odcinek 1,2 km.

Miejsce realizacji zamówienia :

Gmina Krasnosielc , powiat Makowski

Rodzaj zamówienia :  roboty budowlane 

 

   3.

Termin realizacji zamówienia  -  31.08.2006.

   4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

   5.

Specyfikację zamówienia można :

- odebrać osobiście w Zarządzie Dróg Powiatowych  w Makowie   Mazowieckim , ul. Krótka 3 ,pokój nr 1

- na wniosek oferenta Zamawiający prześle Specyfikację drogą pocztową na koszt oferenta.

   6.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji

   7.

Miejsce i termin składania ofert :

Data :

 05.05.2006 .  godz. 10.00

Miejsce :

Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim , ul. Krótka 3

 

    8.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Data

05.05.2006 r. godz. 10.15

Miejsce :

Sala konferencyjna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Makowie Maz , ul. Krótka 3 ,  pokój nr 2.

   9.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie.

CENA – 100 %.

 


data wysłania

20.04.2006 r.

                                                                                Zatwierdził :

 

                                                                                             Dyrektor  ZDP

                                                                                             Zdzisław Soból

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2006-04-20 15:24:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawłowski Jerzy
(2006-04-20 15:24:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1776816