☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  – Michalina Idzikowska

Telefon:

Tel 29 7173671  pokój Nr 23

Tel./fax  29 7173664

Stanowisko pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych nadzoruje bezpośrednio Starosta.

 

Do zakresu działania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji,

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka,

4) prowadzenie kancelarii niejawnej

5) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,

6) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji,

7) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i pobieranie oświadczeń,

8) prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,

9) prowadzenie wykazu osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub im je cofnięto,

10) wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

11) współpraca z właściwymi służbami ochrony państwa w zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Szczegółowa struktura

 

a) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych,

b) Kierownik Kancelarii Niejawnej,

c) Inspektor ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

 

 

Wytworzył:
Piotr Rzęzawa
(2021-04-22)
Udostępnił:
Rzęzawa Piotr
(2021-04-22 13:41:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Rzęzawa Piotr
(2021-04-22 13:50:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1776816