☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Poniedziałek 02.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Raport o stanie powiatu

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu makowskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie powiatu makowskiego za rok 2019 (plik pdf)

Raport o stanie powiatu makowskiego za rok 2020 (plik pdf)

 

Wytworzył:
Paweł Rychlik
Udostępnił:
Rychlik Paweł
(2019-04-09 09:41:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Rzęzawa Piotr
(2021-04-19 10:56:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1777930