☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

 

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej:  

  • PDF
  • doc

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski w formie elektronicznej mozna złozyć w następujący sposób:

przesłać na adres e-mail: starostwo@powiat-makowski.pl

Złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, znajdującej się na platformie ePUAP:

Formularze składane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej powinny być opatrzone:
- bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem
lub
- profilem zaufanym ePUAP

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział organizacyjny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, którą udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się: na wniosek, poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji (tablica ogłoszeń) lub przez zainstalowanie w powszechnie dostępnym miejscu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją (infokiosk). Udostępnianie informacji publicznej następuje również poprzez wstęp na posiedzenia organów kolegialnych, pochodzących z powszechnego wyboru. Prawo do informacji publicznej w myśl art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Moczulak Andrzej
(2012-02-26 17:39:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Moczulak Andrzej
(2012-02-26 17:54:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1777807