☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalneg

Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać: nazwisko i adres wnioskodawcy, nazwę organu mającego wydać zaświadczenie, adres domu mieszkalnego jednorodzinnego objętego zaświadczeniem, datę i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:
- uproszczoną inwentaryzację (rzuty, opisane pomieszczenia i ich pow. użytkowe w m2 ) z wyliczeniem powierzchni użytkowej i określeniem wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
- tytuł prawny poświadczający własność domu mieszkalnego jednorodzinnego.

Opłaty:
Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225 poz. 1635 ze zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa pok. nr 20.

Termin załatwienia sprawy:
W terminie siedmiu dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 30,
 tel.: (0 29) 71-70-751

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 217 § 1, § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071).

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2004-11-17 11:31:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawłowski Jerzy
(2012-01-30 09:17:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1777807